CEAFA

Campanya de sensibilització "Entorns amigables i solidaris amb les demències"

Enviat per anna el dv., 05/02/2021 - 11:53

La Confederació Espanyola d'Alzheimer (CEAFA) ha presentat la campanya d'informació i sensibilització social "Entorns amigables i solidaris amb les demències", amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació i implicació de la societat en general i de l'entorn social més proper en el tracte cap a les persones amb Alzheimer i altres demències, fomentant les societats no excloents i contribuint al seu empoderament.

Més informació a: https://www.ceafa.es/entornos-amigables

Per aconseguir el compromís social, inicialment, cal difondre informació general sobre la malaltia, proporcionant tant coneixements de detecció i actuació per a identificar símptomes inicials de demència (facilitant i col·laborant en el diagnòstic primerenc de persones afectades), com altres aspectes particulars, amb el objectiu d'afavorir tant el reconeixement d'una persona amb aquesta malaltia, com pautes de comunicació amb ella.

A més, es fa necessari fomentar el compromís i el tracte adequat per part de l'entorn més proper a la persona amb demència ia la família, perquè comprenguin les dificultats per les quals travessen les persones amb demència, i puguin donar resposta i suport davant les situacions que es poden succeir. Per això, promovem "Entorns amigables i solidaris amb les demències" oferint informació i pautes sobre:

Com actuar amb una persona amb demència en l'entorn veïnal

Com actuar amb una persona amb demència en el comerç

Com actuar amb una persona amb demència en el transport públic

Com actuar amb una persona amb demència en els centres sanitaris

Així com hi ha actuacions per tractar a les persones amb Alzheimer i altres demències en diferents entorns, la societat ha de ser solidària amb el col·lectiu i aprendre a actuar en el cas que una persona es desorienti o pateixi maltractament. Per això proporcionem informació sobre la detecció, comunicació i acció per a aquests casos:

 • Actuació davant de la desorientació en les demències
 • Actuació de la societat davant el maltractament cap a una persona amb demència

El material de la campanya s'ha editat en diversos formats: fullet explicatiu, díptic resum, infogràfic i vídeo (en format inclusiu - imatge, text i àudio); i s'ofereix en les quatre llengües oficials. En properes dates, us anirem compartint els diferents materials perquè pugueu utilitzar aquesta informació tan útil.

 

La FAFAC presenta un nou logotip

Enviat per anna el dc., 20/01/2021 - 12:44

A partir d'ara, la FAFAC té una nova imatge gràfica. Una imatge que representa millor la nostra vinculació amb CEAFA, la Confederaci Espanyola d'Associacions de Familiars d'Alzheimer, adaptant els colors i les formes que respresenta: una mà formada amb la A d'Alzheimer, però també d'Ajuda, Assosciació i Atenció. Esperem que us agradi! 

La CEAFA fa 30 anys!

Enviat per anna el dt., 30/06/2020 - 11:52

La Confederació Espanyola d'Alzheimer (CEAFA) celebra el seu 30 Aniversari!

El 26 de juny de 1990 va veure la llum l'entitat que, amb el pas dels temps, ha aconseguit integrar 315 Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer a través de la entitats autonòmiques membres, que continuen tenint com a objectiu donar resposta a les necessitats i interessos de tots els que conviuen amb l'Alzheimer o una altra forma de demència i les seves conseqüències, és a dir, les persones malaltes i els que les tenen cura.

Amb motiu d'aquest aniversari, s'estan preparant diferents actes commemoratius que se celebraran al llarg de tot l'any, i dels quals us anirem informant puntualment...

GRÀCIES a tots per acompanyar-nos al llarg de tots aquests anys:

 • A totes les entitats autonòmiques i locals membre de CEAFA que lluiten pel col·lectiu Alzheimer
 • A tots els socis familiars, professionals i voluntaris de les entitats membre que lluiten per millorar la qualitat de vida de les persones afectades
 • A totes les Juntes de Govern que han format part de la història de CEAFA i a les juntes de govern de totes les entitats membre que representen a l'col·lectiu
 • A tots els professionals de la Secretaria Tècnica de CEAFA pel seu bon fer i el compromís adquirit amb l'entitat
 • A totes les institucions públiques i privades que ens han ajudat a aconseguir els nostres fins
 • A totes les entitats amb les que hem creat sinergies per atendre el col·lectiu Alzheimer
 • A tots els mitjans de comunicació que han contribuït a informar / sensibilitzar sobre la malaltia d'Alzheimer i altres demències
 • A tots els Amics Solidaris de CEAFA i tots els donants que s'han solidaritzat amb nosaltres
 • A tota la societat per la seva sensibilització cap al col·lectiu Alzheimer

Reivindicacions de CEAFA en el nou context COVID-19

Enviat per anna el dt., 30/06/2020 - 11:46

Durant anys, la principal reivindicació de la Confederació Espanyola d'Alzheimer (CEAFA) ha estat l'atenció integral a les conseqüències de l'Alzheimer. Una atenció que, segons CEAFA, requereix la integració sociosanitària perquè els i les pacients d'Alzheimer rebin les cures adaptats necessaris en temps i forma. I perquè les persones cuidadores no es trobin amb un sistema ple d'obstacles a l'hora de reclamar les cures per al seu familiar i per a elles mateixes.

Aquest aspecte de la integració sociosanitària, que va tenir ressò durant algun temps, s'ha vist qüestionat, separant la necessitat de cures de la necessitat d'atenció sanitària. Tal separació pot tenir lògica en altres tipus de cures, però en la dependència la sanitat i els serveis socials no són independents. Per contra, tots dos són complementaris i han d'estar perfectament sincronitzats. Si la tendència és que vagin separats, al menys, que estiguin perfectament coordinats perquè la seva descoordinació afecta la qualitat d'unes cures a les persones dependents que ja són notòriament millorables.

La crisi de l'COVID-19 ha vingut a accelerar els canvis en la percepció de les cures que es proporcionen a la gent gran, en general, al nostre país i ha posat de manifest l'existència d'una discriminació real sobre la base de la representació d'aquestes com una càrrega per al sistema. Tan evident és aquesta discriminació que té un nom propi: edatisme o discriminació per l'edat.

Estem molt preocupats per l'impacte de la COVID-19 entre la gent gran i entre els més vulnerables: els grans amb dependència i els seus familiars cuidadors, però la pandèmia només ha tret a la llum un problema que ja existia i al què s'ha anat donant llargues: la situació de la dependència a Espanya, mancada de la voluntat política necessària per afrontar les seves alarmants conseqüències en les persones.

Si la discriminació per l'edat o edatisme és una etiqueta estigmatitzant de la persona, la demència i l'Alzheimer amplien l'estigma a tot el cercle familiar. Tot i que no és privatiu dels majors de 65 anys, l'edat és la causa principal de l'Alzheimer, que afecta el 7% de les persones de més de 65 anys i a el 50% de les que tenen més de 85. Això significa al voltant de 1.200.000 persones al nostre país, als que hem d'afegir a les persones cuidadores com afectades directes també elles per les conseqüències de la malaltia. Tot unit suma al voltant de 5.000.000 de persones afectades a l'Estat espanyol (si considerem una persona cuidadora per cada vuit hores d'atenció al pacient amb Alzheimer).

Des CEAFA instem a les administracions a prendre la iniciativa per resoldre un problema que ja no podem obviar: l'impacte de la dependència i l'Alzheimer en el benestar, la dignitat i la qualitat de vida d'un nombrós grup de ciutadans i, sobretot, ciutadanes -l'Alzheimer és una malaltia en la qual preval el gènere femení tant entre els pacients com entre les persones cuidadores-.

Per tot això, CEAFA sol·licita:

- Impulsar i dotar pressupostàriament el Pla Nacional (Integral) d'Alzheimer (PNA), que ja ha estat aprovat pels Consells Territorial de Serveis Socials i de el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència i pel Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut.

- Crear un negociat específic de Serveis Socials que, de manera transversal i integral, s'ocupi de les conseqüències derivades de la dependència associada a l'Alzheimer i les demències en tots aquells aspectes que la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència deixa fora de la seva competència. 

- Complir amb els compromisos de finançament de la Llei de Dependència.

- Garantir la coordinació real i eficient dels sistemes públics d'atenció social i sanitària.

- Incorporar CEAFA en els processos de presa de decisions, per tal d'integrar el vast coneixement i experiència en dependència de l'Organització des d'una perspectiva integral i transversal. 

A la nostra web fem servir cookies per permetre funcionalitats tècniques que milloren la vostra experiència d'usuari.

També fem servir serveis d'estadística. Si voleu gestionar-ho cliqueu per tenir més informació.