INFORME SOBRE ELS ASPECTES ÈTICS DE LA COVID-19

8 April 2020

El Ministeri de Sanitat el passat 3 d'abril ha publicat un informe d'aspectes ètics en situacions de pandèmia: el SARS-CoV-2, en què presenten un conjunt de conclusions i recomanacions que ajuden a la presa de decisions en l'aplicació de mesures terapèutiques i de cures a pacients afectats per COVID-19, en una situació de pandèmia marcada per la limitació de recursos.
 
Per llegir l’informe, obre el següent enllaç: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/AspectosEticos_en_situaciones_de_pandemia.pdf
 

  • Actualització covid
  • Polsera QR