L'AFA de Barcelona participa en el debat sobre la nova llei de l'eutanàsia

27 February 2020

El dijous dia 20 de febrer de 2020, l’AFAB, una de les associacions de familiars de malalts d'Alzheimer de la FAFAC, i altres entitats van col·laborar en el debat que es va fer a Madrid “Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable”, on es posicionaven en què les persones amb Alzheimer i altres demències no fossin excloses de la nova llei de l’eutanàsia.
 
Entitats i professionals van presentar un document conjunt el qual manifesta que l’Alzheimer i les malalties neurodegeneratives que provoquen un deteriorament cognitiu compleixen els criteris que estableix la proposició de la llei de l’eutanàsia. En aquest document també es convida a millorar el coneixement de la ciutadania respecte als documents d'instruccions prèvies i subratlla la importància de deixar per escrit preferències i instruccions sobre els tractaments mèdics a rebre en situacions d’incapacitat. Finalment, el document recull que les persones amb demència avançada també necessiten rebre cures pal·liatives i exigeix ​​l'exercici d'una bona pràctica en l'esforç terapèutic.
 
L’acte celebrat va obtenir moltes intervencions de testimonis i de les entitats, així com experts i professionals. Van recollir reflexions i propostes de millora.
 
La Dra. Raquel Sánchez-Vall, va dir que "les persones que es troben en fase de deteriorament cognitiu lleu o demència lleu tenen capacitat per prendre decisions rellevants sobre la seva salut i la seva persona i, per tant, han de poder decidir sobre l'eutanàsia".
 
Seguint aquesta argumentació, Alejandro Vilá, president d'AFAB en representació del col·lectiu de famílies afectades, ha subratllat en relació amb el document d'instruccions prèvies que "en casos d'incapacitat de fet, com succeeix en fases moderadament avançades o avançades de la demència, s'ha de garantir el respecte absolut a què la persona hagi deixat per escrit“.
 
Durant l'acte s'ha posat de manifest la necessitat d'impulsar campanyes institucionals de promoció d'aquest document, especialment en un tema de tant abast i preocupació com l'Alzheimer i les malalties neurodegeneratives. En aquest context, Cristina Maragall, portaveu de la Fundació Pasqual Maragall, ha explicat que "és indispensable millorar el coneixement de la ciutadania sobre el document d'instruccions prèvies i conscienciar de la importància de deixar per escrit les nostres preferències sobre els tractaments mèdics que vulguem rebre en el futur“.

 

  • Polsera QR