Compareixença de la FAFAC al Parlament

21 November 2019
Comissió Parlament

El dimecres, 20 de novembre, una representació de la Federació de Familiars de Malalts d'Alzheimer va comparèixer davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran. Aquesta Comissió té per objecte estudiar les mesures, les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a abordar els problemes del col·lectiu de la gent gran, analitzar el tractament dels problemes de la gent gran en altres regions comparables, i donar veu al sector de la gent gran.
 
En aquest sentit, la FAFAC, com a representant de les famílies de les persones amb Alzheimer va donar a conèixer les seves propostes i reivindicacions, entre elles, la necessitat de crear polítiques d'Estat, com un Plà Català sobre l'Alzheimer amb la persona amb Alzheimer com a centre de l'atenció i amb un enfocament holístic, que contempli investigació (recerca de qualitat)  drets (serveis sociosanitaris de qualitat) , normalització (sensibilització i conscienciació) i necessitats del cuidador (suport al cuidador i la família, i protecció legal i ètica). 
 
A més també es va reclamar una major responsabilitat institucional: l'Alzheimer ha de ser una prioritat sociosanitària, amb una àrea prioritària d'atenció integral i una Entitat pròpia. Aquesta responsabilitat s'ha de traduir amb un abordatge integral de la malaltia i el garantiment de l'acció del teixit associatiu a través de l'IRPF. 
 
 
 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 22.0px Helvetica}

  • Actualització covid
  • Polsera QR